kobieta

53 teksty – auto­rem jest ko­bieta.

Moi rodzi­ce da­li mi życie, Twoi zaś da­li mi sens życia. Dziękuję. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 23 lipca 2012, 01:02

Przez długi czas dążymy do wyz­naczo­nego ce­lu, a gdy go osiągniemy, nag­le przes­ta­je nas cieszyć. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 30 kwietnia 2012, 11:30

Wierz w to co ro­bisz, to połowa sukcesu. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 24 stycznia 2012, 14:46

Zmieńmy świat, niech u nas zaw­sze będzie cudownie! 

myśl • 16 stycznia 2012, 23:36

Zauważ, że są oso­by, które tak wiele rzeczy o nas wiedzą, a nig­dy w nas nie zwątpiły. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 24 listopada 2011, 22:10

Kiedy tęsknisz, wszys­tko in­ne sta­je się bez znaczenia. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 17 listopada 2011, 19:28

Często łat­wiej jest być miłym dla ob­cych osób, niż dla tych, na których nam zależy... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 16 listopada 2011, 10:55

Nie wzo­ruj się na tym, jak in­ni doszli do sławy. Zaw­sze możesz spra­wić, że two­ja his­to­ria będzie jeszcze bar­dziej wyjątkowa. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 17 kwietnia 2011, 00:15

Gdy ko­goś nap­rawdę kochasz trzy­maj to w ser­cu, a nie wygłaszaj na por­ta­lach społecznościowych... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 11 kwietnia 2011, 19:29

I w tym wszys­tkim naj­gor­sze jest to, że je­den prob­lem wy­wołuje następne... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 28 marca 2011, 19:52

kobieta

kobieta

Użytkownicy
J K L
Kalendarz
Aktywność